بسته‌ها و تعرفه‌ها

تعرفه‌های استفاده از سامانه مشاوره غیرحضوری مهتاب


محدود
استاندارد
حرفه‌ای
امکان برقراری ۱۵ تماس همزمان
امکان برقراری ۱۵ تماس همزمان
امکان برقراری ۳۰ تماس همزمان
دارای ۲۰ اپراتور
دارای ۳۰ اپراتور
دارای ۵۰ اپراتور
متصل به سرور با Cpu 8 core 2GHZ
متصل به سرور با Cpu 12 core 2GHZ
متصل به سرور با Cpu 16 core 2GHZ
محاسبه دقیق زمان مکالمه
محاسبه دقیق زمان مکالمه
محاسبه دقیق زمان مکالمه
راه اندازی سیستم در محل مشتری
راه اندازی سیستم در محل مشتری
راه اندازی سیستم در محل مشتری
محاسبه دقیق حقوق و دستمزد
قطع شدن به موقع تماس‌ها در زمان اتمام اعتبار مشتری
قطع شدن به موقع تماس‌ها در زمان اتمام اعتبار مشتری

امکان برقرار تماس امن
امکان برقراری تماس امن

امکان برقراری تماس خروجی
امکان برقراری تماس خروجی


مشاوره ایجاد پلن مناسب با توجه به کسب و کار شما
۸ میلیون تومان
۱۰ میلیون تومان
۲۵ میلیون تومان

* بسته محدود، تنها مربوط به خطوط خدماتی ۹۰۹، ۷۰۷۰ و سایر خطوط مشابه می‌شود.

* در بسته استاندارد، کنترل سیستم از پرتال مشتری و به کمک وب سرویس انجام می‌شود.

بسته حرفه‌ای
بسته استاندارد
بسته محدود

۳۰
۱۵
۱۵
تعداد تماس همزمان
۵۰
۳۰
۲۰
تعداد اپراتور
X
X
امکان برقراری تماس خروجی
X
امکان برقراری تماس امن
محاسبه دقیق زمان مکالمه
X
X
امکان مشخص کردن هزینه تماس
X
محاسبه دقیق حقوق و دستمزد
راه اندازی سیستم در محل مشتری
به زودی
X
X
راه اندازی سیستم به صورت ابری
----------------
وابسته به نوع خطوط خدماتی
امکان برقراری تماس از موبایل و خط ثابت
X
X
امکان ارسال پیامک اطلاع رسانی اعتبار
X
قطع شدن به موقع تماس در صورت اتمام اعتبار
X
امکان ایجاد پلن های مختلف اعتباری
X
X
امکان اتصال به مشاوره اختصاصی
X
X
مشاوره ایجاد پلن مناسب با توجه به کسب و کار شما
Cpu 16 core 2GHZ
Ram 24 GIG
Storage 4 TB 10K
Cpu 12 core 2GHZ
Ram 16 GIG
Storage 1 TB 7200
Cpu 8 core 2GHZ
Ram 8 GIG
Storage 1 TB 7200
مشخصات سرور سیستم
۲۵ میلیون تومان
۱۰ میلیون تومان
۸ میلیون تومان
(قیمت(تومان
۲ میلیون تومان
۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
۱ میلیون تومان
هزینه لازم برای اضافه کردن ۵ تماس همزمان دیگر
۳ میلیون تومان
۱ میلیون تومان
۱ میلیون تومان
هزینه لازم برای اضافه کردن ۱۰ اپراتور دیگر

برای انتخاب بهتر بسته مورد نظر خود، با توجه به برنامه‌ها و نیازهای شرکتی‌تان،

با شماره ۹۱۰۰۹۲۹۱-۰۲۱ تماس بگیرید.